Teollisuuden jaokseen kuuluvat Teollisuuden sopimusalan 013:n luottamusmiehet.

Mikäli työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, tai luottamusmies on estynyt osallistumasta kokoukseen, on kuka tahansa tervetullut jaoksen kokoukseen edustamaan työpaikkaa.

Jaoksen tehtävänä on valvoa ja parantaa Ammattiosaston Teollisuuden sopimusalan 013 jäsenten työehtoja, palkkoja, työturvallisuutta.

Järjestämme koulutusta mm. työehtosopimuksen sisällöstä. Tavoitteena on saada jokaiselle ammattiosaston työpaikalle yhteyshenkilö, jonka kautta saamme edunvalvontaa kehitettyä.

Kokouksia pidetään viisi, tarpeen mukaan ylimääräisiä:

1. kokous tiistaina 12.2.2019
2. kokous tiistaina 9.4.2019
3. kokous tiistaina 11.6.2019
4. kokous tiistaina 10.9.2019
5. kokous tiistaina 12.11.2019

Kokoukset alkavat klo 17:00, ellei toisin ilmoiteta.

Puheenjohtaja toimii kokoonkutsujana.

Teollisuusjaoston puheenjohtajan nimi ja yhteystiedot:

Kari Vinnari
040 7306741
kari.vinnari(at)gmail.com (koti)
kari.vinnari(at)meyerturku.fi (työ)