Talotekniikkajaosto koostuu Talotekniikka-alan sähköasennustoimialan Turun seudun työhuonekuntien luottamusmiehistä.

Jaosto valmistelee ja tekee työehtosopimukseen muutosesityksiä.

Jaoston tehtävänä on:

  • Opastaa ja valvoa työehtosopimukseen ja  työlainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä luottamusmiehiä,  työhuonekuntia sekä yksittäisiä jäseniä. 
  • Seuraa alueen urakka- ja tuntipalkkojen kehitystä.
  • Suorittaa järjestäytymisen seurantaa ja suorittaa jäsenhankintaa.
  • Kokoontuu kuukausittain ja myös tarvittaessa. 


Työmaavalvontakierroksia jaosto järjestää alueella säännöllisesti. Niiden avulla pyritään varmistamaan se, etteivät työehtosopimuksen urakkamääräykset alitu.

Työmaakierroksilla pyritään myös opastamaan urakkatyöhön liittyvissä kysymyksissä urakkatyöryhmiä ja annetaan tarvittaessa laskenta-apua urakoissa sekä järjestetään urakkalaskentakoulutusta.


Jaostojen kokouksiin voivat myös osallistua työhuonekuntien jäsenet milloin luottamusmies on estynyt saapumasta kokoukseen. Näin taataan yhteydenpito kaikkiin alueen työhuonekuntiin.

Talotekniikkajaoston kokoukset v. 2022
18.1 Klo14.00
15.2 Klo.14.00
15.3 Klo 14.00
19.4 Klo 14.00
17.5 Klo 14.00
20.9 Klo 14.00
18.10 Klo 14.00
15.11 Klo 14.00

Talotekniikkajaoston puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii:

Markku Vilppola p. 0503534299  
vilppola.markku1@outlook.com