Teollisuuden jaokseen kuuluvat Teollisuuden sopimusalan 013:n yhteyshenkilöt.

Mikäli työpaikallasi ei ole yhreyshenkilöä, tai yhteyshenkilö on estynyt osallistumasta kokoukseen, on kuka tahansa tervetullut jaoksen kokoukseen edustamaan työpaikkaa.

Jaoksen tehtävänä on valvoa ja parantaa Ammattiosaston Teollisuuden sopimusalan 013 jäsenten työehtoja, palkkoja, työturvallisuutta.


Teollisuudenjaos pyrkii järjestämään koulutusta sopimusalansa jäsenille, seuraa ja valvoo työehtosopimuksien noudattamista, luottamusmiesten oikeuksien ja toimintamahdollisuuksien toteutumista sekä tukee työpaikkoja luottamusmies valinnoissa ja työhuonekuntien perustamisessa. Teollisuudenjaos pyrkii pitämään yhteyttä työpaikkoihin, joihin ei ole valittu omaa luottamusmiestä.

Kokouksia pidetään vuonna 2021 viisi, tarpeen mukaan ylimääräisiä:

1. kokous keskiviikkona 10.2.2021
2. kokous keskiviikkona 14.4.2021
3. kokous keskiviikkona 9.6.2021
4. kokous keskiviikkona 8.9.2021
5. kokous keskiviikkona 10.11.2021

Kokoukset alkavat klo 17:00, ellei toisin ilmoiteta.

Puheenjohtaja toimii kokoonkutsujana.

Teollisuusjaoston puheenjohtajan nimi ja yhteystiedot:

Sampsa Karhu
050 4664503
sampsa.karhu@gmail.com