Teollisuuden jaokseen kuuluvat Teollisuuden sopimusalan 013:n luottamusmiehet.

Mikäli työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, tai luottamusmies on estynyt osallistumasta kokoukseen, on kuka tahansa tervetullut jaoksen kokoukseen edustamaan työpaikkaa.

Jaoksen tehtävänä on valvoa ja parantaa Ammattiosaston Teollisuuden sopimusalan 013 jäsenten työehtoja, palkkoja, työturvallisuutta.


Teollisuudenjaos pyrkii järjestämään koulutusta sopimusalansa jäsenille, seuraa ja valvoo työehtosopimuksien noudattamista, luottamusmiesten oikeuksien ja toimintamahdollisuuksien toteutumista sekä tukee työpaikkoja luottamusmies valinnoissa ja työhuonekuntien perustamisessa. Teollisuudenjaos pyrkii pitämään yhteyttä työpaikkoihin, joihin ei ole valittu omaa luottamusmiestä.

Kokouksia pidetään viisi, tarpeen mukaan ylimääräisiä:

1. kokous tiistaina 11.2.2020
2. kokous tiistaina 14.4.2020
3. kokous tiistaina 9.6.2020
4. kokous tiistaina 8.9.2020
5. kokous tiistaina 10.11.2020

Kokoukset alkavat klo 17:00, ellei toisin ilmoiteta.

Puheenjohtaja toimii kokoonkutsujana.

Teollisuusjaoston puheenjohtajan nimi ja yhteystiedot:

Jukka Alakoski
050 3336301
jukka.alakoski@sahko41.fi